Archiv rubriky: Nezařazené

Metody vizuální geo-lokalizace

Vysoké učení technické v Brně pracuje v rámci projektu V3C na metodách vizuální geo-lokalizace. Tyto metody jsou zaměřeny na využití vizuální informace obsažené v obrazových multimédiích k odhadu parametrů kamery. Hlavní myšlenka našeho výzkumu spočívá ve využití dat geografických informačních systémů (GIS) pro mezi-doménové zarovnávání fotografie s terénem renderovaným z digitálního výškového modelu (DEM). Více v PDF.

Rozšířená realita na Androidu pomocí UMF

Vysoké učení technické v Brně vyvinulo technologii UMF (angl. Uniform Marker Fields – uniformní pole markerů) a v rámci projektu V3C jej portovalo na mobilní zařízení s Androidem. UMF, které vypadá jako obrovský QR kód, umožňuje lokalizovat kameru, která se na něj dívá. Pokud je UMF vyveden v zelené barvě, může sloužit jako „green screen“, který se využívá ve filmovém průmyslu pro natáčení scén s počítačově generovaným pozadím. Více v PDF.

Kalibrace silničních kamer

Vysoké učení technické v Brně vyvinulo v rámci projektu V3C plně automatickou metodu pro kalibraci silničních kamer. Metoda zjednodušuje instalaci kamer kolem vozovky na jediný zásah (samotnou fyzickou instalaci), veškeré další nastavení systému pak probíhá plně automaticky bez přičinění operátora. Po určité době, kdy kamera pozoruje vozovku, je schopna sama měřit rychlost vozidel a odhadovat jejich velikost či řazení do jízdních pruhů. Více v PDF.

Klasifikace vozidel

Firma Eyedea vyvinula v rámci projektu V3C technologii, která dokáže v dopravním videozáznamu klasifikovat vozidla podle typu (osobní/nákladní automobil, dodávka, autobus, tahač) a podle výrobní značky. Klasifikace probíhá v reálném čase, takže uplatnění nachází zejména v monitorovacích systémech. Více v PDF.

Zpracování obrazu na platformě Zynq

Firma Camea vyvinula v rámci projektu V3C integrovanou desku využívající hardwarovou hybridní architekturu Xilinx Zynq, která umožňuje rychlé zpracování obrazu přímo na desce. K desce je ethernetovým rozhraním připojena kamera, takže sestava může sloužit jako „oči“ robota, či dohledového dopravního systému. Různé úlohy předzpracování obrazu (např. detekce objektů) mohou běžet právě na této energeticky úsporné desce, čímž zároveň výpočetně odlehčují hlavnímu systému. Více v PDF.

Malba podle příkladu

České vysoké učení technické v Praze vyvinulo v rámci projektu V3C novou techniku syntézy obrazu, která umožňuje výtvarníkovi malovat přesně takovým stylem, jakým je namalován zdrojový obraz. Výtvarník tedy zvolí zdrojový obraz, který slouží jako „příklad“ (zcela vlevo), označí v něm oblasti, jejichž „styl“ chce využít (vlevo) a načrtne svou kresbu (vpravo). Algoritmus se pak sám postará o to, aby výsledný obraz (zcela vpravo) vypadal jako zdrojový obraz. Více v PDF.

Nové metody rychlé vlnkové transformace

Vysoké učení technické v Brně vyvinulo v rámci projektu V3C několik nových rychlých metod výpočtu tzv. „vlnkové transformace“, což je metoda analýzy obrazu rozšířená zejména v oblasti počítačové grafiky a multimédií. VUT v Brně vytvořilo rychlé implementace pro tradiční procesory (CPU), moderní grafické karty (GPU) a programovatelná hradlová pole (FPGA). Více v PDF.

Snímání pohybu bez speciálních značek

Firma Universal Production Partners, a.s. vyvinula v rámci projektu V3C přenosný systém, který dokáže nasnímat pohyb člověka, jenž může být poté např. přenesen na libovolný počítačový model. Jedná se o tzv. systém „motion capture“, který má využití zejména ve filmovém průmyslu. Zatímco většina takových systémů je velmi drahá, vyvinuté řešení je jednoduché a tím pádem i levné a dostupné. Sestává ze 6 běžných USB kamer připojených k počítači, které snímají pohyb herce bez nutnosti lepit na něj speciální značky či použít zvláštní osvětlení scény. Více v PDF.

Ruční kresby s hloubkou

České vysoké učení technické v Praze vyvinulo v rámci projektu V3C techniku, která umožňuje z ručně kreslených obrázků vytvořit 3D obrázek s prostorovým vjemem. Vytvárník nejprve ve své kresbě označí části, které se vzájemně překrývají, a počítač poté odvodí, jak bude vypadat výsledný 3D tvar a vygeneruje jej. Takový způsob práce ušetří výtvarníkům velké množství času v porovnání s klasickým způsobem, kdy musí vše od začátku do konce kreslit ručně. Více v PDF.

Rychlé vykreslování přesných stínů

Vysoké učení technické v Brně vyvinulo v rámci projektu V3C metodu pro rychlé zobrazování stínů technikou tzv. „stínových těles“ (angl. „shadow volumes“). Tato technika je oproti běžně používané technice „stínových map“ (angl. „shadow maps“) velice přesná – porovnejte obrázky vpravo a vlevo – avšak běžně až 25x pomalejší. VUT v Brně se podařilo metodu zrychlit cca 30x, což ji činí široce použitelnou. V současnosti ji používá např. švýcarská firma Cadwork Informatik AG. Více v PDF.