O projektu

Záměr projektu spočívá ve vytvoření Centra kompetence pro zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center) jako uskupení dvou významných výzkumných organizací a čtyř průmyslových partnerů. Motivací je dlouhodobě nedostatečná provázanost výzkumných pracovišť a průmyslových podniků v ČR. Cílem projektu je vytvořit dlouhodobý rámec pro intenzivnější uplatňování výsledků aplikovaného výzkumu daného oboru v oblasti českého průmyslu a tento rámec naplnit vlastním výzkumem.

Základní informace

Název: Centrum kompetence ve zpracování vizuálních informací (V3C – Visual Computing Competence Center)

Kód projektu: TE01020415

Doba řešení: 05/2012 – 12/2019

Příjemce: Vysoké učení technické v Brně

Účastníci:

Poděkování

Tento projekt je řešen s finanční podporou TA ČR.