Kalibrace silničních kamer

Vysoké učení technické v Brně vyvinulo v rámci projektu V3C plně automatickou metodu pro kalibraci silničních kamer. Metoda zjednodušuje instalaci kamer kolem vozovky na jediný zásah (samotnou fyzickou instalaci), veškeré další nastavení systému pak probíhá plně automaticky bez přičinění operátora. Po určité době, kdy kamera pozoruje vozovku, je schopna sama měřit rychlost vozidel a odhadovat jejich velikost či řazení do jízdních pruhů. Více v PDF.