Nová schémata výpočtu vlnkové transformace


Vysoké učení technické v Brně vyvinulo v rámci projektu V3C nová schémata výpočtu dvojrozměrné vlnkové transformace, která slouží k urychlení výpočtu této transformace na paralelních systémech. Výpočet transformace pomocí těchto schémat byl implementován na procesorech, grafických adaptérech a koprocesoru Xeon Phi. Více v PDF.