Měření rychlosti projíždějících vozidel pomocí stereo kamer

Vysoké učení technické v Brně vyvinulo v rámci projektu V3C metodu pro měření rychlosti projíždějících vozidel pomocí stereo kamer. Další možné aplikace stereo kamer ve sledování provozu zahrnují měření rozměrů vozidel, klasifikaci nebo počítání aut v tunelech. Více v PDF.