Metody vizuální geo-lokalizace

Vysoké učení technické v Brně pracuje v rámci projektu V3C na metodách vizuální geo-lokalizace. Tyto metody jsou zaměřeny na využití vizuální informace obsažené v obrazových multimédiích k odhadu parametrů kamery. Hlavní myšlenka našeho výzkumu spočívá ve využití dat geografických informačních systémů (GIS) pro mezi-doménové zarovnávání fotografie s terénem renderovaným z digitálního výškového modelu (DEM). Více v PDF.