Rychlé vykreslování přesných stínů

Vysoké učení technické v Brně vyvinulo v rámci projektu V3C metodu pro rychlé zobrazování stínů technikou tzv. „stínových těles“ (angl. „shadow volumes“). Tato technika je oproti běžně používané technice „stínových map“ (angl. „shadow maps“) velice přesná – porovnejte obrázky vpravo a vlevo – avšak běžně až 25x pomalejší. VUT v Brně se podařilo metodu zrychlit cca 30x, což ji činí široce použitelnou. V současnosti ji používá např. švýcarská firma Cadwork Informatik AG. Více v PDF.